پنج شنبه, 18 آذر 1400  
تماس با ما

نشانی دبیرخانه: قوچان- کیلومتر 4 جاده قوچان- مشهد-دانشگاه صنعتی قوچان- دانشکده مهندسی دبیرخانه دهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

پست الکترونیکی:

chemenv-10@qiet.ac.ir

تلفن : 05147017347

دبیر اجرایی سمینار:09151087002

دبیر علمی سمینار:09155199225

ارتباط مستقیم با دبیرخانه سمینار:

لینک گروه

دورنگار: ۰۵۱۴۷۳۴۳۰۰۱

کد پستی :  9477177870 

برگزار کنندگان
مجوز isc