پنج شنبه, 18 آذر 1400  
درباره سمینار

دهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست در آبان ماه سال 1400 در دانشگاه صنعتی قوچان با همکاری انجمن شیمی ایران ، به صورت وبینار برگزار خواهد شد.  هدف از برگزاری این سمینار ایجاد فرصتی دیگر برای ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی-پژوهشی حول محورهای علمی سمینار و برقراری ارتباط بیشتر بین اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به منظور تبادل نظر و ایجاد همکاری های علمی و همچنین ارتباط نهادهای دانشگاهی، اجرائی و صنعتی است.

آلودگی محیط زیست یکی از بزرگترین ثمرات زیانبار پیشرفت جوامع و گسترش روز افزون صنایع مختلف در جهان شناخته می شود. با وجود عمق اثرات قابل مشاهده و ملموسی که این قضیه در محیط زیست بجای گذاشته است. در این راستا انجمن شیمی ایران برای کمک به پیشگیری از افزایش عمق صدمات وارد شده به محیط زیست از طرف صنایع مربوط به علوم شیمی، اقدام به برپایی سمینارهای شیمی و محیط زیست با همکاری دانشگاه های مختلف کشور نموده است.

  از تمامی پژوهشگران، اعضای هیات علمی، دانشجویان محترم ، کارشناسان صنعت و ... دعوت می گردد تا آخرین یافته های علمی پژوهشی خود را در محورهای سمینار جهت برگزاری هرچه بهتر سمینار به دبیرخانه ارسال نمایند. 

مکان سمینار
حمایت کنندگان
برنامه زمانبندی سمینار

 

برنامه دهم آبان ماه صبح

زمان

سالن مجازی 1

 

 

8:30-10:30

 

 

مراسم افتتاحیه

تلاوت قرآن و سرود ملی

پخش تیزر دانشگاه

سخنرانی ریاست دانشگاه

سخنرانی دبیر علمی سمینار

سخنرانی ریاست محترم کمیته شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران (سرکار خانم دکتر مدرکیان)

 سخنرانی نماینده شهرستان قوچان در مجلس شورای اسلامی

سخنرانی مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی

10:30-11:00

سخنرانی کلیدی جناب آقای پروفسور عیسی یاوری    با عنوان

پیامدهای ناخواسته دستکاری محیط زیست

 

 

کد مقاله

ارائه دهنده

عنوان مقاله

 

11-11:20

 

1059

 

 

سیده فرزانه قدرتی نصر آبادی

Aqueous Photooxidation of 1,5-Dihydroxynaphthalene to Juglone Under Heterogeneous Conditions

 

 

11:20-11:40

 

1071

میعاد کشاورز

Designing a template by 3D printer for construction of lab-on-paper chemical sensor containing silver nanoparticles for the measurement of thiosulfate in water samples using smartphone

 

 

11:40-12:00

 

1017

فاطمه ایزدی

Prediction of biological activities of some pesticides by QSAR method and molecular docking study

 

12:30-13:00

 

سخنرانی کلیدی جناب آقای دکتر محمدصدیق مرتضوی   با عنوان

میکروپلاستیک و اثرات آن بر اکوسیستم های آبی

برنامه دهم آبان ماه عصر

زمان

سالن مجازی 1

14-14:30

سخنرانی کلیدی جناب خانم دکتر  محبوبه شیرانی  با عنوان

Application of nanosorbents for separation of environmental pollutants in food samples

 

 

کد مقاله

ارائه دهنده

عنوان مقاله

 

14:45-15:05

 

1191

مریم فیاضی

Study on Adsorption of Dibenzothiophene by Cu-Immobilized Alginate Adsorbent from Diesel Fuel

 

 

15:10-15:30

 

1083

مهدی محمودیان

Investigation of self-healing properties of nanocomposite polymer-modified natural hydrogels

 

 

15:30-15:50

 

1220

فاطمه ارشدی

The Remarkable Activity of Fe-NC/S,N,CNT in ORR for Passive Direct Ethanol Anion-Exchange Membrane Fuel Cells

 

 

16:00-16:45

سخنرانی کلیدی جناب آقای دکتر حسن باقری  با عنوان

Electrochemical Immunosensors in environmental and clinical  analysis: Current status, challenges, and perspectives

 

16:45-17:30

 

سخنرانی کلیدی جناب آقای دکتر  Prof. Shuguang Deng

  با عنوان

Conversion of Carbon Dioxide to Fuels and Chemicals

 

برنامه یازدهم آبان ماه صبح

زمان

سالن مجازی 1

8:30-09:00

سخنرانی کلیدی جناب خانم  دکتر  راضیه لک  با عنوان

ارتباط بین روند تحول شیمی آب دریاچه ارومیه و فرآیند خشک شدن و احیای آن در طی یک دهه اخیر

 

9:15-10:30

            سخنرانی کلیدی جناب آقای دکتر عباسعلی زمانی  با عنوان

مروری بر شاخصهای ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک

 

 

کد مقاله

ارائه دهنده

عنوان مقاله

 

 

10:30-10:50

1158

مجتبی امیری

Synthesis of Nitrogen-Doped Carbon Dots from Natural Material for Fluorometric Determination of Cr(VI) in Industrial Waste, Drinking Water and Serum Samples

 

 

10:50-11:10

 

1155

فاطمه حسنی

Investigation of ZIF-67 and ZIF-67-NH2 as catalysts for biodiesel production

 

10:10-11:30

 

1036

پروین غربانی


Photocatalytic Degradation of Malachite Green (MG) Dye Under UV Light Irradiation by Zr/CeO2 Nanocomposite

 

11:50-12:10

 

1117

علی مهدی نیا

Occurrence and abundance of microplastics in offshore sediments of the Persian Gulf and Gulf of Oman

 

12:10-12:30

1194

مرتضی کاظمی

Comparison of Co/Zn-NC@PPy-800 and Commercial Pt/C as the Cathode Electrocatalyst of Fuel Cell-based Breath Ethanol Sensor

 

 

برنامه یازدهم آبان ماه عصر

زمان

سالن مجازی 1

14:00-14:30

سخنرانی کلیدی جناب آقای دکتر  مسعود کیخوائی  با عنوان

استفاده از موبايل هوشمند در تعيين آلاينده هاي زيست محيطي

 

کد مقاله

ارائه دهنده

عنوان مقاله

 

14:40-15:00

 

1116

ابوالفضل صالح

Deoxygenation and acidification of the Persian Gulf in a changing climate

 

 

15:00-15:20

1096

نگار صباحی موسوی

Synthesis of PAN/CZMA-LDH Electrospun Nanofibers as a New Sorbent in the Microextraction on Screw of Organophosphorus Pesticides from Vegetable Samples

 

 

 

15:20-15:40

1027

مهرداد رکنی

Colorimetric Nanosensor For Detection of Corona Virus

 

 

15:40-16:00

 

1079

علی مهری زاد


Evaluation of carbon nanotubes performance in the lead and cadmium adsorption from refinery wastewater: Process modeling by RSM

 

16:00-16:30

 

                                                      میز گرد تخصصی در زمینه بحران آب

 جناب آقای دکتر شمسی پور (ریاست محترم انجمن شیمی)

جناب آقای دکتر همتی (مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی)

جناب آقای دکتر کلاهی (عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست)

جناب آقای دکتر خبازی ((مدیر عامل شرکت افراپرداز مهرگان و ریاست هیات مدیره شرکت افرا صنعتی کیمیا)

16:45-17:30

اختتامیه

 

تماس با ما

نشانی دبیرخانه: قوچان- کیلومتر 4 جاده قوچان- مشهد-دانشگاه صنعتی قوچان- دانشکده مهندسی دبیرخانه دهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

پست الکترونیکی:

chemenv-10@qiet.ac.ir

تلفن : 05147017347

دبیر اجرایی سمینار:09151087002

دبیر علمی سمینار:09155199225

ارتباط مستقیم با دبیرخانه سمینار:

لینک گروه

دورنگار: ۰۵۱۴۷۳۴۳۰۰۱

کد پستی :  9477177870 

برگزار کنندگان
مجوز isc